پل دیود ۴A-1000V تخت شانه ای KBL410

پل دیود 4A-1000V تخت شانه ای KBL410

موجود در انبار

۸,۵۰۰ تومان

موجود در انبار