پل دیود ۸A-1000V تخت شانه ای KBU810

پل دیود 8A-1000V تخت شانه ای KBU810

موجود در انبار

۱۲,۰۰۰ تومان

موجود در انبار